Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 3/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 3/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

I n d o k o l á s

a házasságkötések hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli létesítésének, továbbá az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjazás szabályozásáról szóló 3/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításához

A rendelettervezet bevezető részéhez:

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály- Törvényességi Felügyeleti Osztály szakmai konzultáció keretében indítványozta a rendelet bevezető részének módosítását, figyelemmel arra, hogy a bevezető rész nem felel meg a jogalkotásról és jogszabály szerkesztésről szóló hatályos szabályozásnak.

Az indítvánnyal egyetértve, a módosító rendelet bevezető része az indítványban foglaltaknak megfelelően került megfogalmazásra.

A rendelet 1. §-ához

Az alaprendelet 3. §-a fizetendő szolgáltatási díjak esetében Áfa fizetési kötelezettséget állapít meg. Időközben a szabályozás változott, s a házasságkötéssel kapcsolatos eljárások a közteherviselési kötelezettség alá nem eső eljárások közé kerültek besorolásra. Mindezekre figyelemmel indokolt a rendelet módosítása, így a rendelettervezetben a fizetendő szolgáltatási díjaknál az áfa fizetési kötelezettség törlésre került.

A rendelet 2. §-ához

A rendelet a szokásos rend szerint, a kihirdetését követő napon lép hatályba.