Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Szabadkígyós Község 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása az alábbiakra tekintettel javasolt.

A 2020. évi bevételek és kiadások beépítésre kerültek az 1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendeletbe, így a rendelet módosításának következtében Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 740 214 250 Ft költségvetési bevétellel, 740 214 250 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal lett megállapítva, illetve meghatározásra kerültek a 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok főbb jogcímcsoportonként is.