Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szakmár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását.