Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.)Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 18

hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 5/2017. (VI.19.)Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

Általános indokolás

Az anyakönyvi eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVI törvény az At. módosításával megszünteti a vasárnapi napon történő házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó lehetőséget. Ez alól kivételt képez a közeli halállal fenyegető állapot esetén történő anyakönyvvezetői közreműködés.

Így a törvénymódosításra figyelemmel indokolt a tárgyban alkotott önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A vasárnapi házasságkötés, valamint az anyakönyvvezető vasárnapi családi rendezvényen való részvételére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.