Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

TÁJÉKOZTATÓ

Büssü Község Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi teljesítéséről

A Büssü Községi Önkormányzat 2020. évi 157.531.855 Ft végösszegű költségvetése a 2020.év végére 190.392.398 Ft-ra módosult az állami támogatás és az átvett pénzeszközök évközi növelése miatt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Elkülönített állami pénzalap támogatásaként a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatottak támogatására 5.325.557 Ft-ot kapott az önkormányzat melyet a foglalkoztatottak személyi juttatásaira, munkaadókat terhelő járulékokra és dologi kiadásokra használt fel.

Fejlesztési támogatás 22.710.911 .Ft érkezett 2020.évben a” Magyar Falu” program pályázat keretében.

Települési önkormányzatok működési támogatása

20.364.679

Falugondnoki szolgálat támogatása

4.250.000

Szociális és gyerekjóléti feladatok

9.947.842

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2.000.000

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

2.378.600

Köznevelési feladatok támogatása

26.712.000

Elszámolásból származó bevételek

388.767

Telepűlési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása

10.005.480

Önkormányzatok működési támogatásai:

76.047.368

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjármű adó 40%

Építményadó

Helyi iparűzési adó

ÖSSZESEN

349.026

0

753.650

2.029.154

3.131.830

ÖNKORMÁNYZAT működési kiadások:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi kiadások

15.934.891

14.497.929

Munkaadókat terhelő járulék

2.029.607

2.029.607

Dologi kiadások

36.895.477

13.907.168

ÓVODA működési kiadások:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi kiadások

20.753.533

20.697.733

Munkaadókat terhelő járulék

3.635.258

3.635.258

Dologi kiadások

10.402.742

7.920.224

Fejlesztési kiadás

0

0

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai:

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Felújítás

38.375.396

38.057.896

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Beruházás

12.481.607

5.818.033

Pénzkészlete 2020.december 31-én 67.297.518 Ft.

Büssü, 2021.május 27. Szegvári József sk.

polgármester