Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

TÁJÉKOZTATÓ

Gölle Község Önkormányzatának 2020.évi pénzügyi teljesítéséről

A Gölle Községi Önkormányzat 2020. évi 199.339.226 Ft végösszegű költségvetése a 2020 év. végére 276.906.636 Ft-ra módosult az állami támogatás és az átvett pénzeszközök évközi növelése miatt.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap támogatásaként a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatottak támogatására 8.788.058 Ft-ot kapott az önkormányzat melyet a foglalkoztatottak személyi juttatásai ,munkaadókat terhelő járulékokra és dologi kiadásokra fordított.

Települési önkormányzatok működési támogatása

60.989.951

Falugondnoki szolgálat támogatása

4.250.000

Szociális és gyerekjóléti feladatok

8.708.353

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

2.172.380

Kiegészítő támogatás

2.698.300

Köznevelési feladatok támogatása

17.530.020

Gyermekétkeztetés támogatása

9.358.380

Elszámolásból származó bevételek

778.430

Működési célú költségvetési támogatások

106.485.814

A helyi adó bevétel: Ft

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjármű adó 40%

Építményadó

Helyi iparűzési adó

ÖSSZESEN

2.855.352

0

1.301.616

18.515.065

22.672.033

ÖNKORMÁNYZAT működési kiadások: Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi kiadások

35.063.930

34.609.241

Munkaadókat terhelő járulék

5.710.959

5.710.959

Dologi kiadások

55.763.030

44.026.245

ÓVODA működési kiadások Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi kiadások

18.303.731

18.183.629

Munkaadókat terhelő járulék

3.268.965

3.268.965

Dologi kiadások

26.176.170

19.615.785

KÖZÖS HIVATAL működési kiadások: Ft

Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi kiadások

35.560.844

34.286.657

Munkaadókat terhelő járulék

5.748.948

5.748.948

Dologi kiadások

9.739.836

6.406.040

Fejlesztési kiadások

537.770

537.770

Az önkormányzat fejlesztési kiadásai Ft

Fejlesztési kiadások összesen:

37.970.025

30.475.631

Pénzkészlete 2020. december 31-én 67.740.892 Ft

Gölle, 2021.május 27. Novák Márk Richárd sk.

polgármester