Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Nemesvid Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti
éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási
kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló
törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.