Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4./2020 (VII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 1./2020. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4./2020 (VII.14.) önkormányzati rendelettel módosított 1./2020. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Előterjesztés Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításához

Szentgáloskér Község költségvetése az eredetileg tervezett 104066759- Ft-os kiadáshoz képest 122872681,- Ft módosított előirányzat tervezése szükséges

Évközi változás a személyi kiadásoknál vált szükségessé, A 25943860,- Ft-os eredeti előirányzat helyett 31135727,-Ft módosított előirányzat vált szükségessé.

A személyi kiadások után fizetendő járulék eredeti előirányzata 3495692,-Ft, módosított előirányzata 4229698,-Ft.

Dologi kiadások az eredetileg tervezett 22012457 Ft eredeti előirányzat és 26960914,- Ft módosított előirányzat.

Szociális kiadásaink – 6001000,- Ft eredeti és 8385300,- Ft módosított előirányzat.

Felhalmozási kiadásunknál a beruházáskánt tervezett 700000,-Ft előirányzatot 1295000,-Ft összegre módosítottuk, felújításainknál a 35500000 eredeti előirányzat helyett 40440292 módosított előirányzattal zártunk.

Bevételeink az eredetileg tervezett 104066759,-Ft-os előirányzat helyett 122872681,-Ft módosított előirányzattal vált valóra.

Tervezett állami támogatásainkat teljes egészében megkaptuk, év közben a szünidei gyermekétkeztetés előirányzatból mondtunk le, mert vannak olyan családok, akik jogosultak ugyan a támogatásra, de nem igénylik azt.

Kiegészítő állami támogatásként 1257300,-Ft összeget kaptunk, valamint egyéb támogatást is a kulturális és falugondnok normatívájának kiegészítéseként, Így lett az eredeti 25479194,-Ft-os előirányzatból 26736494,-Ft módosított előirányzat.

A közfoglalkozás finanszírozása – támogatás a munkaerőpiaci alaptól eredeti előirányzata 17281565 Ft volt, módosított előirányzatként 20743733,- Ft összeget terveztünk.

Adóbevételünket az eredeti 13500000,-Ft-os előirányzat helyett 18302741Ft módosított előirányzattal zárt.

Szentgáloskér, 2021. május 26.

Szabó Péter

polgármester