Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2020. (II.26.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

Bevételek alakulása

1. 2020. évi előirányzat 79 844 e Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások 1 856 e Ft

- Működés általános támogatása: 1 656 e Ft

- Bérkompenzáció: 59 e Ft

- szociális ágazati pótlék: 317 e Ft

- Szociális kiegészítő támogatás: 249 e Ft

- közművelődési kiegészítő támogatás: 207 e Ft

- szünidei étkeztetés: 5 e Ft

- szociális tüzifa: 819 e Ft

- Egyéb működési célú támogatás: 200 e Ft

- NKA pályázat (tökfaragás)

b) Felhalmozási célú támogatás 5 390 e Ft

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 390 e Ft

- közmunka támogatása: 5 000 e Ft

c ) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 283 e Ft

- letiltások

d) Finanszírozási bevétel: - 16 236 e Ft

- Maradvány csökkentése: - 17 244 e Ft

- ÁH belüli megelőlegezés: 1 008 e Ft

Módosítások összesen: - 8 707 e Ft

Módosított előirányzat összesen: 71 137 e Ft

Kiadások alakulása

1. 2020. évi előirányzat 79 844 e Ft

2. Módosítások

a) Személyi juttatások 287 e Ft

- Bérkompenzáció: 51 e Ft

- Szociális ágazati pótlék: 275 e Ft

- áthelyezés: - 99 e Ft

- NKA pályázat: 60 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 43 e Ft - Bérkompenzáció: 8 e Ft

- Szociális ágazati pótlék: 42 e Ft

- áthelyezés: 15 e Ft

- NKA pályázat: 8 e Ft

c) Dologi kiadások: 3 591 e Ft

- áthelyezés: 2 179 e Ft

- szociális kiegészítő támogatás: 249 e Ft

- közművelődési kiegészítő támogatás: 207 e Ft

- szünidei étkeztetés: 5 e Ft

- NKA pályázat : 132 e Ft

- Szociális tüzifa: 819 e Ft

d) Egyéb működési célú támogatás: 200 e Ft

- támogatás ÁH belülre

e) Beruházások: 5 326 e Ft

- temető kerítés: 5 000 e Ft

- eszközbeszerzés: 390 e Ft

- áthelyezés: - 64 e Ft

f) Finanszírozási kiadások: - 18 154 e Ft

- Maradvány csökkentése: - 16 326 e Ft

- csökkentés: - 1 828 e Ft

Módosítások összesen: - 8 707 e Ft

Módosított előirányzat összesen: 71 137 e Ft