Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének előirányzat módosítása

Hatályos: 2021. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 24.) önkormányzati rendeletének előirányzat módosítása

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének emelése 156.596 ezer forintra.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosítása.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat által 2020. évben a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásának módosítása.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegének módosítása.

A 7. §-hoz

A 2019. évi végleges maradvány összegének módosítása.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékának módosítása.

A 10. §-hoz

A módosítások átvezetése az érintett mellékleteken.

A 11. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 12. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés meghatározása.