Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az étkezési térítési díjakról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 05

az étkezési térítési díjakról szóló 12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Zala Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében felülvizsgálta az önkormányzat szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról szóló önkormányzati rendeleteit. A szakmai segítségnyújtás alapján a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek megfelelés érdekében felül kellett vizsgálni az önkormányzati rendeletet, amely szükségessé tette a rendelet érintett rendelkezéseinek módosítását.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

A magasabb szintű jogszabályoknak és a jogszabály-szerkesztéssel kapcsolatos előírásoknak megfelelés érdekében módosuló rendelkezéseket tartalmaz.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.