Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § a főösszeget határozza meg. A 3. § a mellékletek meghatározását tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatályba lépéséről szól.