CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2021.(V.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A 2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 29

A 2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség, így indokolt és szükségszerű.