Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 09. 16

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Általános indokolás

Adott tárgykört korábban a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet szabályozta, melynek a megalkotása óta eltelt
időszak alatt szükségessé tette a módosításokat, illetőleg kiegészítéseket.
A Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen
– a Mötv szabályai szerint - megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét.
A rendelet átláthatósága érdekében szükségessé vált a rendelet hatályon kívül helyezése, egyúttal új szabályozás megalkotása.