Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.