Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszege és a főösszegen belüli kiemelt előirányzatok, valamint a mellékletei módosulnak.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés módosított főösszegét és a módosított kiemelt előirányzatokat tartalmazza

2. §

Az általános tartalék módosított összegét tartalmazza

3. §

A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4. §

A hatályba lépétető rendelkezést határozza meg.