Ősagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

Hatályos: 2021. 12. 01
a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ősagárd község Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.