Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos feladatokról szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése.

2. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.