Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló 1/2020. (II.19) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 4. sz. módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 17- 2021. 03. 18

Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló 1/2020. (II.19) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 4. sz. módosításáról

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 622 151 eFt-ban

kiadási főösszegét 622 151 eFt-ban

állapítja meg.

2. § (1) A R. 4. § (1)-(5) és (10) bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú

(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú

(5) bekezdésének 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú

(10) bekezdésének 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú

melléklete lép.

(2) A A R. 6-9. és 11-12. melléklete változatlan tartalommal van hatályban

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. melléklet

1. A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

1. A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

4. melléklet

1. A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

5. melléklet

1. A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete 5. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

6. melléklet

1. A Mártély Községi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi szabályairól szóló Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 1/2020. (II.19.) önkormányzati Rendelete 10. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: