Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Általános indokolás

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló 6/2021.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

A szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításait az alábbiak indokolják:

Az Ör. bevezető részében fel kell tüntetni felhatalmazó rendelkezésként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdés d) pontját.

Az Ör. 15. § (8) bekezdés a) pontjában az önkormányzat nem rendelkezett arról, hogy a december hónapra tekintettel járó havi rendszeres szociális ellátást december hó 30-áig kell folyósítani, ezért szükséges ezen bekezdés módosítása.

Az Ör. 3. § (2) és a 15. § (10) bekezdése ellentétes a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében foglaltakkal, ezért szükséges ezen bekezdés hatályon kívül helyezése.