Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendelet megalkotásának következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A szabályozás várható következményei:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: jelentős mindhárom tényező esetében

- társadalmi hatása: A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét, a falugondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza. A rendelet a Kondón élő, szociális szolgáltatást igénylő állampolgárok számára széles körben biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat.

- gazdasági hatás: a rendelet célja, hogy Kondó községben, az Önkormányzat a falugondnoki szolgálat működését szabályozza.

- költségvetési hatás: A rendelet lehetővé teszi az önkormányzat részére a falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó állami támogatás igénylését, így bevételnövelő hatása van, amelyet azonban az adott célra kell fordítani.

b) környezeti és egészségi következményei: nincsen

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet a meglévő adminisztratív terheket nem befolyásolja

2. Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A falugondnoki szolgálat által biztosított szolgáltatások körét szabályait rendeleti formában fekteti le.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi feltételek: 1 fő falugondnok kinevezését igényli

Szervezeti feltételek: változtatást nem igényel

Tárgyi feltételek: 1 falubusz beszerzését igényli

Pénzügyi feltételek: költségvetésben tervezni szükséges; pályázati támogatás rendelkezésre áll