Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. ...”

Taktaszada Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 681.609.990 Ft-ra módosul.

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok

524.217.997.- Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

222.064.639.- Ft Személyi juttatások

32.127.442.- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147.392.647.- Ft Dologi kiadások

28.756.000. Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.300.579.- Ft Egyéb működési célú kiadások

-ebből

1.764.992.- Ft Elvonások és befizetések

6.835.587.- Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

6.350.000.-Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre

4.350.000.- Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

74.576.690.- Ft Tartalékok

149.001.249.- Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

31.491.100.- Ft Beruházások

117.510.149.- Ft Felújítások

8.390.744.- Ft Finanszírozási kiadások

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján szükséges a döntés meghozatala.