Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kötegyán Község Polgármesterének 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 14

Kötegyán Község Polgármesterének 6/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. §-a módosított költségvetés főösszegét határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet 2. §-a módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza

A 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.