Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szabadkígyós község 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Szabadkígyós község 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

A 2011. évi államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, úgy, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.