Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Általános indokolás

A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.

Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.

Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát, szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet.

A rendelet 2022. április 16-án hatályát veszti.

Előzetes hatásvizsgálat

A rendeletalkotás

1. társadalmi-gazdasági hatása: A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeiket, megélhetési problémáikat. A rendelet-tervezetnek gazdaságélénkítő hatása nincs.

2. költségvetési hatása: A rendelet elfogadásának kisebb költségvetési kihatása van. A szociális célú tűzifa támogatáshoz az önkormányzat saját erőt is biztosít.

3. környezeti, egészségi következményei: A rászorulók számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűlés, fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.

4. adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Adminisztráció növekedése várható az önkormányzati hivatal szociális irodáján.

5. egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A pályázati kiírás alapján elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,

- szervezeti: rendelkezésre áll,

- tárgyi: rendelkezésre áll,

- pénzügyi: nincs.