Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá az 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Amennyiben az önkormányzat időben nem fogadja el a zárszámadását, úgy a részére járó támogatások felfüggesztésre kerülhetnek.

Az Áht. alapján az önkormányzat zárszámadási rendelete elkészült, amely tartalmazza a 2020. éves költségvetéssel összehasonlítható módon a bevételeket, kiadásokat, beruházásokat, felújításokat, szociális ellátásokat, létszámot, kiadások -bevételek mérlegét, maradványt, vagyont, részesedést stb. amiket a törvény előír mellékletek formájában.

A költségvetési szerv vezetője is eleget tett a 370/2011. (XII.31.) sz Korm.r. 11. §. (1) bekezdése szerint külön nyilatkozatban foglaltaknak a belső kontrollrendszer kialakítására és a hozzá kapcsolódóan kialakításra kerülő szabályzatokról, illetve a gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének.

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre a polgármesternek kell elfogadni a rendeletet, amely előzetesen a képviselőknek is megküldésre került.