Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (V.7.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 06. 10

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (V.7.) rendelete az intézményi és étkezési térítési díjakról

Általános indokolás

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletet kell hozni az intézményi és étkezési térítési díjakról, mivel eddig társulásban látta el, de a társulás megszűnt, így a törvényi előírásoknak megfelelően kellett rendeletet hozni.