Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Általános indokolás

Előterjesztés Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséhez

Szentgáloskér Község költségvetése az eredetileg tervezett 104.066.759- Ft-os kiadáshoz képest 72.072.714,- Ft összeg kiadással teljesült.

Évközi változás a személyi kiadásoknál szükségessé, hiszen a közfoglalkoztatottak bérei csak részben kerültek tervezésre, mert év közben kaptunk új foglalkoztatási lehetőségeket. A 25943860,- Ft-os eredeti előirányzatból 31135727,-Ft módosított előirányzat mellett 26308422,-Ft teljesítéssel zárjuk az évet.

A személyi kiadások után fizetendő járulék eredeti előirányzata 3495692,-Ft, módosított előirányzata 4229698,-Ft, teljesítése 3344680,- Ft volt.

Dologi kiadások az eredetileg tervezett 22012457 Ft eredeti előirányzat és 26960914,- Ft módosított előirányzat mellett a teljesítés 18927285,- Ft volt.

Szociális kiadásaink – 6001000,- Ft eredeti és 8385300,- Ft módosított előirányzat mellett 6718410,- Ft teljesített kiadással zárult.

Felújítási kiadásink között szerepel ózongenerátor és lombfúvó vásárlás, urnafal kialkítás, ovi udvar felújítás, valamint a Petőfi utcában az árok és a padka felújítása.

Bevételeink az eredetileg tervezett 104066759,-Ft-os előirányzat helyett 94479027,-Ft teljesítéssel zárult.

Tervezett állami támogatásainkat teljes egészében megkaptuk, év közben a szünidei gyermekétkeztetés előirányzatból mondtunk le, mert vannak olyan családok, akik jogosultak ugyan a támogatásra, de nem igénylik azt.

Kiegészítő állami támogatásként 1257300,-Ft összeget kaptunk.

Így lett az eredeti állami támogatás bevételünk 25479194,-Ft-os előirányzatból 26736494,-Ft, a teljesítése pedig 27200555,-Ft

A közfoglalkozás finanszírozása – támogatás a munkaerőpiaci alaptól eredeti előirányzata 17281565 Ft volt, módosított előirányzatként 20743733,- Ft összeget terveztünk, teljesítésként 14907731,- Ft összeget kaptunk.

Közfoglalkoztatotti átlaglétszámunk 15 fő volt, mely alacsonyabb, mint az előző évek, de többen el tudtak helyezkedni a versenyszférában.

Az Önkormányzat adóbevételeinek alakulása a következő volt:

Gépjárműadó bevételeket teljes egészében elvonták az önkormányzatoktól.

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjárműadó
40%

Helyi iparűzési adó

összesen

1.480.952,-16.672.729-Ft

18.213.124,-Ft

Pénzmaradványunk 22.406.313,-Ft, melyet a 2021. évi költségvetésünkben jóváhagytunk.

Szentgáloskér, 2021. május 31.

Szabó Péter

polgármester