Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2021. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya, amely az önkormányzatra terjed ki.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételi és kiadási főösszegének megállapítása, majd külön megadva a az alaptevékenység bevétele és kiadása, valamint a finanszírozási bevétel és kiadás összege.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 2020. évi személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok és dologi kiadások teljesítésének megállapítása. Az önkormányzat 2020. évi teljesített – eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásait jogcím szerinti részletezésben a 2. melléklet, kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai, megbontva a beruházási és felújítási kiadásokra. A jogcímenkénti részletezést a 4. melléklet tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza. Annak rögzítése, hogy az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési mérlegének jóváhagyása a 6. melléklet szerint, a könyvviteli mérleg jóváhagyása a 7. melléklet szerint, valamint a 2020. évi vagyonkimutatás a 8. melléklet szerint.

A 8. §-hoz

A 2020. évben adott közvetett támogatások teljesítésének jóváhagyása a 9. melléklet szerint.

A 9. §-hoz

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint fogadja el.

Annak rögzítése, hogy az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

A 10. §-hoz

A 2020. évben ténylegesen felhasznált létszámkeret jóváhagyása 3 főben (munkajogi zárólétszám), az átlagos statisztikai létszám 4 fő, melyből a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő, EFOP-1.5.2-16-2017-00045 pályázat keretében foglalkoztatottak átlagos létszáma 1 fő. Az adatokat a 3. melléklet is tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgálat maradványának meghatározása. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján fogadja el a testület. A 2020. évi záró pénzkészlet összegének meghatározása.

A 12. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

A 13. §-hoz

A többéves kihatással járó feladatok jóváhagyása a 14. melléklet szerint.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.