Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának módjában bekövetkezett változások, továbbá a polgármesterre és a Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök módosítása indokolta. A módosítás az adatok pontosításán túl a gyorsabb ügyintézést, a kérelmek mielőbbi elbírálását szolgálja.

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésével és hatályon kívül helyezésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

Az 1. melléklethez

A rendelet 1. mellékletében foglalt kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának módjában történtek változások. Az önkormányzat a szociális étkeztetést önkormányzati főzőkonyha helyett vásárolt szolgáltatás útján látja el. A szociális ellátás területén az önként vállalt feladatok kibővült a „Zalavár Büszke Rám” programmal.

A 2. melléklethez

A rendelet 2. mellékletében a polgármesterre átruházott hatáskörök bővültek a mérlegelést nem igénylő települési támogatási kérelmek elbírálásával, továbbá a tulajdonosi hozzájárulások és közútkezelői engedélyek kiadásával.

A 3. melléklethez

A rendelet 3. mellékletében a Szociális és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre módosult a polgármesterre átruházott hatáskörökkel összhangban, továbbá jogszabályváltozásra tekintettel egy hatáskör törlésre került.