Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Hatályos: 2021. 06. 12

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232/A. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelkezzen arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap legyen. A helyi önkormányzat képviselő-testületének fenti rendelkezése esetén az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja. Megállapítható, hogy a rendelkezés többletköltséggel nem jár.