CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2021.(VI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEjének indokolása

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2006.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 06. 15

A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2006.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Általános indokolás

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza, amely alapján készült Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól szóló 2/2006.(I. 30.) önkormányzati rendelete.

Időközben a törvény módosítása miatt vált szükségessé a rendelet kiegészítése.