Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

A 2020. évi költségvetés módosítását a 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az eredeti előirányzatként nem tervezett átvett pénzeszközök, működési és felhalmozási bevételek előirányzatának növelése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 3. §-hoz és az 1. melléklethez

1-2. §-hoz

kiadási főösszegét

104.655.647 Ft-ot
+ 40.253.696 Ft-tal

bevételi főösszegét

104.655.647 Ft-ot
+40.253.696 Ft-tal

kell megemelni

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:

26.164.415 Ft

személyi jellegű juttatások

3.688.916 Ft

munkaadókat terhelő járulék

27.041.959 Ft

dologi kiadás

1.255.700 Ft
4.149.535 Ft
234.756 Ft

működési célú támogatás államháztartáson kívülre
működési célú támogatás államháztartáson belülre
előző évi elszámolásból származó kiadások

5.130.714 Ft

ellátottak pénzbeli juttatása

3.427.316 Ft

finanszírozási kiadások

5.601.500 Ft
53.638.958 Ft

beruházási kiadások
felújítási kiadások

14.575.574 Ft

tartalék


A - személyi juttatások előirányzatát + 2.452.983 Ft-tal,

munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát + 67.208 Ft-tal,

működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzatát + 1.401.995 Ft-tal,

működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát + 321.300 Ft-tal,

előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzatát + 234.756 Ft-tal,

beruházási kiadások előirányzatát + 3.285.517 Ft-tal,

felújítási kiadások előirányzatát + 28.401.983 Ft-tal,

finanszírozási kiadások előirányzatát + 2.110.365 Ft-tal,

dologi kiadások előirányzatát + 1.228.264 Ft-tal,

tartalékok előirányzatát + 749.325 Ft-tal kell

megemelni

.

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:

35.052.439 Ft

önkormányzatok működési támogatásai

12.542.900 Ft
8.703.413 Ft
23.889.804 Ft

működési célú támogatás ÁHT- n belülről
felhalmozási célú önkormányzati támogatás
felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről

5.755.000 Ft

közhatalmi bevételek

8.848.529 Ft
50.117.258 Ft

működési bevétel
finanszírozási bevétel

Az önkormányzat

működési támogatásainak előirányzatát + 2.128.665 Ft-tal,

működési célú támogatás ÁHT-n belülről előirányzatát + 1.097.500 Ft-tal,

felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát + 8.703.413 Ft-tal,

felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatát + 21.389.804 Ft-tal,

működési bevételek előirányzatát + 4.823.949 Ft-tal,

finanszírozási bevételek előirányzatát + 2.110.365 Ft-tal kell

megemelni.

3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép.