Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése által adott felhatalmazás alapján.

A törvényi felhatalmazást a költségvetési törvény megalkotására, illetve módosítására az Áht. 23. § (1) bekezdése biztosítja kiegészítve azzal, hogy a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontja rendelkezése szerint a Képviselő-testület rendeletet alkot az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

A költségvetés megállapítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 1. pontja szerint a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

A képviselő-testület a költségvetést a Mötv. 50. §-a alapján minősített többséggel állapítja meg.

A Képviselő-testület a költségvetési év folyamán a pénzügyi helyzet változásainak, a gazdálkodás alakulásának függvényében módosítja a tervezetthez képest a költségvetési előirányzatokat, aktualizálja az Önkormányzat éves költségvetését.