Újbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27
a helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezéseit. 2021. január 1. napjától megszűnik az „ideiglenes jelleggel végeztt iparűzési tevékenység”, és az „állandó jellegű iparűzési tevékenység” megnevezése „iparűzési tevékenységre” módosult.
Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint: „Az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.”
Fentiek alapján Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról és a települési adóról szóló 4/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, amelyek hatálon kívül helyezéséről gondoskodni szükséges.