Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 06. 12

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: pozitív, az egységes, közérthető szabályozási környezet kialakításával,

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: nincs,

b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs, egészségügyi következménye nincs,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés, szabályozott környezet kialakítása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a partnerségi egyeztetés helyi szabályainak kialakítása.

- A rendelet által elérni kívánt cél: szabályozási környezet kialakítása.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: teleülési főépítész, polgármester.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.