Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotta meg a helyi rendeletet. A rendelet módosítása nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a rendelet elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.