Felsővadász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

2020. évi költségvetés módosítása

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetését a 1/2020. (II.11.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Önkormányzatunk 2020.évi összesített költségvetési bevételeit és kiadásait az eredeti előirányzathoz képest szükséges megemelni, így költségvetésünk főösszege módosul. A változást a rendelet mellékletei mutatják be.

A beszámoló elfogadásával eredeti költségvetésünk módosítását indokolt végrehajtani. Ennek oka az állami támogatások, az átvett-átadott pénzeszközök, valamint a közhatalmi bevételek előirányzatához képest a teljesülések eltérést mutatnak. Így ezeket a jogcímeket szükséges előirányzat tekintetében módosítani.