Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 10. 30

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 10/2019 (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba, és 2021. október 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

4. melléklet