Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 08- 2021. 05. 09

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-ában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § és 18. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 17. ) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzati vagyont elidegeníteni, hasznosítani az Nvtv. versenyeztetésre vonatkozó szabályai szerint lehet. A versenykiírás feltételeit a hatáskör gyakorlója határozza meg. A versenyeztetés szabályait és a versenykiírás feltételeit e rendelet, valamint a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár – ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – nettó egymillió forint.”

(2) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV. 17. ) önkormányzati rendelete 24. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az Nvtv. 11. § (16) bekezdésében meghatározott esetben nem kötelező versenyeztetési eljárást lefolytatni, valamint ingatlan bérbeadása esetén, ha a megállapított éves bérleti díj összege a nettó ötszázezer forintot nem haladja meg”

3. § (1) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON

kizárólagos önkormányzati vagyonelemek

Hrsz.

Terület
m2

Megnevezése

Rendeltetés

Bruttó érték e Ft

02/3

2378

Szabadság utcai szabadstrand

Közterület

19 339

02/24

501

Zagytér melletti árok

árok

2 505

1/7

905

Hajós utca

közterület

5 525

1/17

918

Kígyó utca

közterület

6 217

7/3

945

Tavasz utca

közterület

6 909

11/2

223

Köztársaságból nyíló köz

közterület

1 338

21

404

Szivacs utca

közterület

2 320

41/1

766

Fokos utca

közterület

4 112

44/1

698

Kerék utca

közterület

4 476

55/1

623

Kapás utca

közterület

3 403

60

286

Körösi utca

közterület

1 716

72/1

757

Dandár utca

közterület

5 540

79

7963

Köztársaság utca

közterület

49 715

84

2203

Dohány utca

közterület

12 359

96/1

936

Gróf Széchényi Imre tér

Közpark

4 814

97

11747

Gróf Széchényi Imre tér

Közpark

130 150

102/2

13

Vilma u - Gróf Széchényi tér sarok

közterület

65

114

712

Vilma köz

közterület

5 180

134/1

395

Pillangó utca

közterület

3 005

156

10283

Vilma utca

közterület

92 031

157/1

8589

Alkotás utca

közterület

50 633

169/7

1278

Gogol utca

közterület

7 922

169/17

759

Radnóti Miklós utca

közterület

5 140

196/4

3398

Alkotás utcai parkoló

közterület

32 838

204

22

Vilma utca

közterület

442

206/2

4263

Ady Endre utca

közterület

57 007

209/2

2188

Fizetőstrand (Regens Wagner előtt)

Közpark

15 534

209/3

1916

Fizetőstrand (Regens Wagner előtt)

Közpark

13 662

209/8

72

Mária Hotel előtti parti sáv

partvédőmű

600

209/15

21747

Fizetőstrand

strandfürdő

372 248

223/2

586

Viola utca

közterület

4 598

226/2

616

Nyárfa utca

közterület

6 333

232/1

579

Fűzfa utca

közterület

3 795

244

552

Bárdos Lajos utca

közterület

7 530

263

764

Csendes utca

közterület

6 725

281

2319

Balaton utca

közterület

22 002

347/4

40289

Rákóczi Ferenc utca

közterület

531 601

373

168

Rákóczi 51.sz. melletti köz

közterület

1 008

414/1

511

Delta étterem előtti terület

Közpark

3 891

414/2

136

Rákóczi F utca járda és parkoló

közterület

4 017

417

1002

Delta étterem előtti terület

közterület

23 674

419

50

Keszeg utcai emlékmű (kereszt)

közterület

440

424/5

3136

Vasút tér

közterület

121 409

424/8

582

Posta előtti út

közterület

14 761

424/9

173

Keszeg utca eleje

közterület

1 125

443/1

3893

Vasúti sétány

közterület

40 600

478/2

2801

Vasút utca

közterület

18 406

495

12077

Keszeg utca

közterület

154 317

496/1

4127

Csatornapart utca

közterület

32 259

500/2

4679

Bernáth Aurél sétány

közterület

85 744

500/11

3524

Hajóállomási szabadstrand

közterület

106 604

517/1

613

Árpád utca

közterület

4 616

525/1

485

Bem utca

közterület

7 978

530/1

2922

Szív utca

közterület

18 789

532/1

64

Dózsa u.18. sz. melletti köz

közterület

384

534/1

382

Csillagfény utca

közterület

2 292

541

558

Napsugár utca

közterület

3 348

544/1

3

Napsugár u végén bal p.

közterület

49

544/35

22

Napsugár u végén bal p.

közterület

11

547/2

28847

Dózsa György utca

közterület

212 784

589/1

501

Muskátli utca

közterület

3 756

601/1

466

Hársfa utca

közterület

2 796

614/1

588

Fenyőfa utca

közterület

3 528

626/1

531

Anna utca

közterület

3 186

636/1

506

Szegfű utca

közterület

3 036

642

396

Rózsa utca

közterület

2 376

657/1

648

Liliom utca

közterület

3 888

674/1

866

Dália utca

közterület

6 321

689

990

Hold utca

közterület

5 601

700/1

1567

Kőhídi árok

árok

7 835

740

1161

Csatornapart utca

közterület

7 985

782

616

Jókai köz

közterület

3 696

788

7196

Petőfi Sándor utca

közterület

43 420

843

5461

Kossuth Lajos utca

közterület

47 675

871/13

348

Keszeg u. 118. melletti köz

közterület

2 088

872

3813

Szilágyi utca

közterület

23 775

893/4

3355

Polgár utca

közterület

21 416

893/5

24319

Parti utca

közterület

127 124

901

476

Alkotmány utca

közterület

2 856

918/9

478

Dózsa u.108.sz.melletti köz

közterület

2 642

927/9

1887

Szabadság utca

közterület

15 792

939/18

576

Honvéd utca

közterület

8 714

959/3

808

Őrház utcai üzletsor előtti terület

közterület

4 040

962

1582

Őrház utcai üzletsor előtti terület

közterület

10 720

973/4

519

Rákóczi u.307.sz.melletti út

közterület

3 114

978

115

Rákóczi u.283.sz.melletti út

közterület

1 680

999/4

303

Rákóczi u.221.sz.melletti út

közterület

1 818

1004

263

Rákóczi u.193.sz.melletti út

közterület

1 315

1013/1

445

Bajcsy u (Csom birtok előtti ter.)

közterület

2 670

1018/9

1630

Tölgyfa utca

közterület

8 552

1018/27

1029

Cserje utca

közterület

5 565

1018/32

104

Cserje u.9.sz.előtti terület

közterület

624

1022/9

896

Bimbó utca

közterület

4 816

1022/24

894

Tulipán utca

közterület

4 800

1048/12

323

Árvácska u.11. mellett nyíló köz

közterület

1 938

1067

1567

Ibolya utca

közterület

9 521

1075

13468

Árvácska utca

közterület

82 445

1076

2958

Őrház utca

közterület

22 855

1077

3533

Őrház utcai közpark

közterület

23 691

1136/7

1525

Sirály utca

közterület

9 254

1140/8

529

Hullám 136. melletti köz

közterület

2 921

1158/8

670

Hullám 172. melletti köz

közterület

3 623

1173/1

609

Hullám 124. melletti köz

közterület

3 045

1179

30508

Hullám utca

közterület

193 570

1180

1730

Hullám utcai parkoló

közterület

20 167

1210/9

366

Kócsag köz

közterület

2 196

1217

1054

Melhardt Ambrus utca

közterület

5 780

1223

25530

Mária utca

közterület

143 130

1237

2352

Daru utca

közterület

15 740

1290/1

2006

Őz utca

közterület

12 267

1335

1897

Nefelejcs utcai temető

temető

8 885

1383/7

881

Hóvirág utca

közterület

5 505

1427

1460

Őrház utca

közterület

10 623

1435/14

409

Akácfa u.12.sz.melletti út

közterület

2 454

1467

1561

Bükkfa utca

közterület

10 826

1476/6

519

Akácfa u.62.sz.melletti út

közterület

2 787

1477

22015

Akácfa utca

közterület

214 875

1505

1211

Cserfa utca

közterület

9 372

1540

5061

Faluház utca

közterület

36 352

1550

28342

Nefelejcs utca

közterület

168 772

1551

4940

Fenyvesi utca

közterület

27 450

1565

48746

Bajcsy Zs. E. utca

közterület

295 873

1593/6

15981

Őz utcai terület

wc épület

190

1594/4

5709

Őrház utcai strand

közterület

46 255

1596/3

2992

Polgár utcai strand

közterület

27 236

1597/2

3677

Polgár utcai strand

közterület

22 429

1604

3205

Bárdos Lajos sétány

közterület

18 162

1606/3

329

Szennyvíz átemelő

átemelő

1 645”

2. melléklet

2. melléklet

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona

Hrsz.

Terület m2

Megnevezés

Rendeltetés

Bruttó érték e Ft

425/2

2209

Csillagvirág Művészeti Óvoda

Óvoda

67 871

534

1190

Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati hivatal

39 037

550

992

Balatonkeresztúr, Keszeg u.7

Védőnői szolgálat

90 055

1175/3

17250

Hullám utcai szabadstrand

Szabadstrand

250 249

1334/2

2201

Ősz Idők közösségi ház

Közösségi Ház

62 337

425/1

373

Vasút téri parkoló

beépítetlen terület

7 840

434

1369

Vasút tér 4.

Önkormányzati telephely

19 585”

3. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat üzleti vagyona

Hrsz

Terület m2

Megnevezés

Rendeltetés

Bruttó érték e Ft

424/7

2434

Keszeg u.12. sz. üzletközpont

beépített terület

1 519

1603

19944

Zagytér

beépítetlen terület

203 490

1611

1550

Zagytér

beépítetlen terület

8 863

1612

7856

Zagytér

beépítetlen terület

94 233

209/9

1260

Mária Hotel előtti strand

Közpark

12 126

213

76

Rákóczi u.-ból kis köz

közút

400

157/2

909

Vilma utca 98

Hétvégi ház, udvar

7 272

339

1295

Rákóczi u.62. kápolna

Mindszenty szobor

3 934

478/1

35

Vasút utca

Közterület

230”

4. melléklet

4. melléklet

A versenyeztetési eljárás szabályai

I. rész

Általános szabályok

1. Versenyeztetési eljárás

Versenyeztetési eljárás alkalmazása esetén a pályázati eljárás szabályai szerint kell eljárni.

2. E szabályzat alkalmazásában

2.1. Pályázati eljárás: olyan nyílt vagy zártkörű pályázati eljárás, melynek során a kiíró a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő pályázatok közül választja ki a nyertes ajánlattevőt vagy azok hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2.2. Nyílt pályázati eljárás: ha az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, illetve a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert.

2.3. Zártkörű (meghívásos) pályázati eljárás: a kiíró az érdekelteket - megfelelő határidő kitűzésével - közvetlenül hívja fel ajánlattételre, és kizárólag a kiíró által meghívottak nyújthatnak be pályázatot.

2.4. Ajánlattételi felhívás: az ajánlatkérő nyilvánosan, vagy meghívás útján felhívást tesz közzé az önkormányzat vagyonának hasznosítására.

2.5. Kiíró (ajánlatkérő): a jelen rendeletben meghatározottak szerint a tulajdonosi jogok gyakorlója, illetőleg a tulajdonosi jogok gyakorlójától kapott felhatalmazás alapján a Polgármester.

2.6. Ajánlattevő (pályázó, licitáló): aki a versenyeztetési eljárás során a pályázati felhívás alapján ajánlatot tesz, a felhívás alapján licitál.

II. rész

A pályázati eljárás

3. A pályázati eljárás típusai:

3.1. A pályázati eljárás nyílt vagy zártkörű lehet.

3.2. Zártkörű pályázati eljárás akkor folytatható le, ha a hasznosítani kívánt vagyon jellege, jelentősége, valamint a hasznosítás hatékonyságát elősegítő feladatok megoldása ezen feltételeket teljesíteni képes gazdasági szereplők részvételét teszi szükségessé.

4. A pályázati eljárás kiírása, meghirdetése:

4.1. A pályázatot jelen szabályzat 2.5. pontjában meghatározott kiíró írhatja ki.

4.2. A pályázati felhívást közzé kell tenni a kiíró döntésében foglaltak szerint:

a) az Önkormányzat internetes honlapján ( www.balatonmariafurdo.hu ), valamint

b) a kiíró döntésétől függően más helyen és módon.

4.3. Zártkörű pályázati eljárásról a kiíró az érintetteket a pályázati felhívás megküldésével postai és/vagy elektronikus úton értesíti.

4.4. Zártkörű pályázati eljárás esetén lehetőség szerint legalább három gazdasági szereplőnek kell megküldeni a pályázati felhívást.

4.5. A pályázati felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kiíró megnevezését;

b) a pályázati eljárás célját, jellegét (nyílt vagy zártkörű)

c) a pályázati eljárás tárgyát, annak értékét;

d) szükség esetén a kiíró által elfogadható minimumárat, az alkalmazható fizetési módot;

e) a hasznosítás feltételeit;

f) a pályázat benyújtásának helyét, módját és pontos időpontját;

g) a pályázatok felbontásának helyét és időpontját;.

h) a pályázatok elbírálásának szabályait, szempontrendszerét;

i) a pályázati eljárással kapcsolatos további információszerzés lehetőségének megjelölését;

j) az eredményhirdetés módját, helyét és várható idejét.

4.6. Abban az esetben, ha a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtottak be pályázatot, a kiíró Képviselő-testület nevében a polgármester új benyújtási határidőt állapíthat meg és az új benyújtási határidőre tekintettel módosított- egyebekben változatlan tartalmú – pályázati felhívást közzéteszi, amelyről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja. Az ilyen módon ismételten közzétett új pályázati eljárás elbírálására az eredi pályázat kiírója jogosult.

4.7. a kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni;

5. A pályázati eljáráson való részvétel feltételei

A pályázatok elbírálása során csak a pályázati felhívásban meghatározott időben és módon benyújtott pályázatok vehetők figyelembe.

6. A pályázatok érvényességi feltételei, az ajánlati kötöttség

6.1. A pályázatokat zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő alatt, a pályázati felhívásban meghatározott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel benyújtani.

6.2. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, székhelyét (lakóhelyét), természetes személy pályázó esetén személyes adatait, elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím)

b) a megajánlott ellenszolgáltatást (vételár, bérleti díj, stb.)

c) hozzájárulónyilatkozatát a személyes adatai kezeléséhez.

6.3. A benyújtott pályázathoz kérhető (a felhívásban jelezni kell):

a) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély, vagy Igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről hiteles másolatát;

b) ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázónak a beadáshoz képest 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát vagy annak hitelesített másolatát, valamint aláírásra jogosult képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát vagy annak hitelesített másolatát.

6.4. A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 30 napig kötve van. A pályázó ajánlati kötöttségétől szabadul, amennyiben a kiíró ezen időponton belül írásban közli, hogy pályázatát nem nyilvánította nyertessé, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította.

6.5. A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatának benyújtása napjától kezdődik.

7. A pályázatok átvétele, bontása

7.1. A pályázat a pályázati felhívásban megjelölt helyen és időben, legkésőbb a pályázat beadására nyitva álló határidőig adható be. A pályázat átvétele során az átvétel időpontját rá kell vezetni a pályázatot tartalmazó borítékra, egyúttal igazolni kell átvétel tényét.

7.2. A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül nyilvánosan történik. Nyilvános bontáson a kiíró képviselője a kiíró által meghívott személyek, valamint a pályázók, illetve meghatalmazottjaik is jelen lehetnek.

7.3. A nyilvános bontáson a Polgármestert az által kijelölt, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat alkalmazottja vagy hivatali köztisztviselő képviseli.

7.4. A pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlevőkkel ismertetni kell a pályázatot benyújtók nevét, székhelyét (lakóhelyét), a pályázatban megajánlott ellenszolgáltatást, azonban az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra.

7.5. A pályázatok felbontásáról az önkormányzatot képviselő személy feljegyzést készít, melyben rögzíti:

a) a bontás helyét és pontos idejét;

b) a pályázat tárgyát;

c) az önkormányzatot képviselő jelenlévő személyek nevét; aláírását

d) az ajánlatadók nevét és székhelyét;

e) a beérkezett ajánlatok számát, a kötelező tartalmi elemek megfelelőségét;

f) a beérkezés sorrendjében az ajánlatok felsorolását; az ajánlatadó megnevezését, címét, a benyújtás pontos idejét, módját (személyes/postai), a megajánlott ellenszolgáltatás pontos összegét;

g) a jelenlévő ajánlatadók vagy meghatalmazottjaik aláírását

8. A pályázatok értékelése:

8.1. A felbontott pályázatokat a bontást követő 15 napon belül formai és tartalmi szempontból a Polgármester által kijelölt személy megvizsgálja, és az elbírálásra vonatkozó javaslatát indoklással együtt a kiíró részére előterjeszti.

8.2. A pályázat étékelésében nem vehet részt az a személy, aki pályázó, vagy annak:

a) közeli hozzátartozója;

b) munkaviszony, illetve köztisztviselői jogviszony alapján a felettese, vagy alkalmazottja;

c) más szerződéses viszonyban foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja;

d) tulajdonosa, tagja vagy vezető tisztségviselője - amennyiben a pályázó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma.

8.3. A pályázat értékelésében részt vevő köteles haladéktalanul a kiírónak bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. Összeférhetetlenségi vita esetén a kiíró dönt.

8.4. A pályázatok értékelésében résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli. A pályázatok értékelésében résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutó információkat kizárólag a pályázatok értékelésének céljára használhatják fel.

9. Hiánypótlás

a) A kijelölt pályázatot értékelő személyek az ajánlatok felbontása után telefonon vagy e-mailben felvilágosításokat kérhetnek a pályázókról annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, illetve összehasonlítása elvégezhető legyen.

b) A kijelölt bírálatban részt vevők kérdéseiket, illetve azokra az érintett pályázó által adott válaszokat írásban rögzítik. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek megváltoztatását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

10. Érvényesség, eredményesség

10.1. Érvénytelen a pályázat, ha:

a) a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;

b) a megvásárolni kívánt vagyon (vagyonrész) mértékét és az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy feltételhez kötötte

c) ha a megajánlott vételár a minimum árat nem éri el;

d) a pályázó nem nem vállalt ajánlati kötöttséget;

e) a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak;

f) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson.

10.2. Eredménytelen az eljárás, ha:

a) a pályázati eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot;

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek;

c) a kiíró indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

10.3. Eredményes az eljárás, ha a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érkezett, kivéve a 10.2. c) pontban foglalt esetet.

11. A döntés

11.1. A pályázatok érvényességéről, a pályázati eljárás eredményességéről, valamint a nyertes pályázatról a kiíró dönt - ha a pályázati felhívás másképp nem rendelkezik - a bontástól számított 30 napon belül. A határidőt a kiíró egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja, amelyről az érintetteket tájékoztatni kell.

11.2. A pályázatok közül összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló pályázat mellett kell dönteni.

12. A pályázat eredményének közlése

A kiíró a döntését követően a pályázati eljárás eredményét haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül, írásban közli valamennyi pályázóval.

13. A szerződés megkötése

13.1. A kiíró a pályázati eljárás nyertesével, ennek meghiúsulása esetén a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tett helyezettel köthet szerződést.

13.2. A pályázati eljárás nyertese az, akit a kiíró döntésében nyertesnek nyilvánított.

13.3. A szerződést a kiíró döntését követő 30 napon belül meg kell kötni.

III. rész

A strandi szabad terület bérbeadásának szabályai

14. Az Önkormányzat tulajdonában lévő strandokon lévő terület bérbeadására az alábbi szabályok vonatkoznak.

a) A Képviselő-testület minden év legkésőbb április 30-ig a megállapítja a hasznosítható strandi szabadterületek tekintetében végezhető tevékenységeket, és a minimális bérleti díjat, melyet a Polgármester hirdetményként közzétesz.

b) A hirdetménynek tartalmaznia kell:

ba) a hasznosításra meghirdetett terület megjelölését,

bb) a folytatható tevékenységet,

bc) a minimális bérleti díjat,

bd) a jelentkezés határidejét

be) a jelentkezési űrlapot.

14.1. A strandi szabadterületek bérletére vonatkozó kérelmeket legkésőbb minden év május 20-ig kell benyújtani a Polgármesterhez. Amennyiben ezen határidőig az engedélyezett helyek mindegyikére nem érkezett be jelentkezés, a Polgármester a beérkezések sorrendjében köthet szerződést, mindaddig amíg az egyes tevekénység betöltődik.

14.2. Amennyiben egy-egy tevékenységre többen jelentkeznek, úgy a legelőnyösebb ajánlatot tevővel kell szerződést kötni.

14.3. Ha a liciteljárás nyertese a tárgyalást követően bejelenti, hogy a területet nem kívánja igénybe venni, úgy a liciteljáráson részt vett következő legmagasabb bérleti díjat felajánló – az általa felajánlott bérleti díjon – jogosult a bérleti szerződés megkötésére. Amennyiben minden ajánlattevő visszalép új hirdetményt kell közzétenni.

14.4. A bérleti szerződés azzal köthető meg, aki a liciteljárás feltételeinek megfelelt, és a lefolytatott eljárás során a legnagyobb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

14.5. A licit nyertese a bérleti díjat a szerződésben foglalt időszakra vonatkozóan arra tekintet nélkül is köteles megfizetni, hogy a bérleményt ténylegesen használta-e.”