Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 10 - 2021. 02. 12

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:1.§


A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével a hozzájárulások kiadásának, cseréjének költségtérítési díja 2000 Ft, amely tartalmazza az általános forgalmi adót.”


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.Budapest, 2021. február 9.


Baranyi Krisztina                                                                  Baloghné dr. Nagy Edit

 polgármester                                                                             címzetes főjegyző