Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27- 2021. 10. 27

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.27.

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 13. §(1) bekezdés 8. és 8a.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A támogatás megállapításához – az e rendelet 4. §-ában foglaltaktól eltérően – a havi jövedelemről büntetőjogi felelősséggel kell nyilatkozni a támogatás átvételekor.

(5) A támogatás kérelemre és hivatalból is nyújtható.

2. § A Rendelet 14. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A támogatás megállapításához – az e rendelet 4. §-ában foglaltaktól eltérően – a havi jövedelemről büntetőjogi felelősséggel kell nyilatkozni a támogatás átvételekor.

(4) A támogatás kérelemre és hivatalból is nyújtható.

3. § A Rendelet 15. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) A támogatás megállapításához – az e rendelet 4. §-ában foglaltaktól eltérően – a havi jövedelemről büntetőjogi felelősséggel kell nyilatkozni a támogatás átvételekor.

(5) A támogatás kérelemre és hivatalból is nyújtható.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 28. napjával.