Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Az Szt. 45. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt.