Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29
Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nagycserkesz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét.
Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Nagycserkesz Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének első alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.