Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Szabadkígyós község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Szabadkígyós Község 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása az alábbiakra tekintettel javasolt.

A 2021. évi bevételek és kiadások beépítésre kerültek a 3/2021.(II.22.) számú önkormányzati rendeletbe, így a rendelet módosításának következtében Szabadkígyós Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 842802242 Ft költségvetési bevétellel, 842802242 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal lett megállapítva. Meghatározásra kerültek a 2021. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok főbb jogcímcsoportonként is, valamint beépítésre került a 2020. évi beszámoló alapján az önkormányzat összevont maradványa: 309563844 Ft.