Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30

Kunszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021.(VI.29.) önkormányzati rendeletet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7í62021. (VI.29.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat költségvetésének módosított fő összegeit tartalmazza.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 3. §-hoz

A költségvetési általános tartalék összegét állapítja meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.