Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról

Hatályos: 2021. 10. 01

a gyermekétkeztetés térítési díjairól és a gyermekjóléti szolgáltatásról

Végső előterjesztői indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 14. § (3) bekezdése értelmében a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A 29. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) szól a gyermekek védelméről. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály ellenőrzést tartott a gyermekvédelmi rendeletek tekintetében. A rendeletek felülvizsgálatát követően a Törvényességi Osztály az alábbi megállapításokat tette: Az Ör-t a képviselő-testület 2006-ban alkotta meg, azóta a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. Alaptörvény, új jogalkotásról szóló törvény, jogszabályszerkesztésről szóló IRM valamint új önkormányzati törvény lépett hatályba és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) is többször módosult. A képviselő-testület az Ör-t csak az intézményi térítési díj változása miatt módosította. A helyi viszonyokban is történt változás. A jogszabálysértés az Ör. hatályon kívül helyezésével és új rendelet alkotásával szüntethető meg.