Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 08. 28

a 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

Előzetes hatásvizsgálat

a 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2021. (VIII.27.)

rendelet-tervezethez

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi következményei nincsenek.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi következményei

nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei:

A rendelet megalkotásával összhangba kerül a valós helyzet (önkormányzati bérlakások hiánya) a

hatályos jogi környezettel.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek:

Nem releváns.

Részletes indokolás

A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § -ában foglaltaknak

megfelelően eljárva, az alábbiak szerint indoklom:

A rendelet-tervezet 1. § -ához: Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz

A rendelet-tervezet 2. §-ához: a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

jegyző