Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 10
Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Gölle Községi-Önkormányzat Polgármestere 2021. év március hónap 1. napján fogadta el a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a települési támogatásokról szóló rendeletet.
A rendelet 17. §-a rendelkezik a rászoruló családok részére adható karácsonyi települési támogatás szabályairól. A rendelkezés szerint ez pénzbeli támogatás.
A szociális szempontok érvényesítése, és a támogatás céljának minél hatékonyabb elérése miatt indokolt, hogy az említett ellátás nem csak kizárólag pénzbeli, hanem természetbeni formában is megállapítható legyen.
A támogatás alapvető célja a rászoruló családok karácsonyi terheinek csökkentése.
A támogatás újraszabályozása révén pénzbeli és természetbeni formában is megállapítható.
A támogatásra az a család jogosult, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum tízszeres mértékét, gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét.
A támogatás egy családból egy személy részére állapítható meg.
A támogatás összegét és formáját az adott tárgyévben képviselő-testületi határozat állapítja meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a rendelet által újraszabályozott rendelkezést tartalmazza.
A 2. §-hoz
A 2. § a módosító jogszabály hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.