Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Hatályos: 2021. 06. 15

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Általános indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletében szabályozza az egyes szociális ellátásokat, azok igénybevételének módját és feltételeit.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 29/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a polgármester jogosult a veszélyhelyzetben rendeletet alkotni.

A Kormányhivatal – Kúriai döntések alapján kiadott – tájékoztató levelében foglaltak alapján települési támogatás csak szociális rászorultság alapján nyújtható.

Az önkormányzat hatályos – 2/2015.(II.27.) számú önkormányzati – rendelete nem tartalmaz rendelkezést a szociális rászorultság vonatkozásában a gyermekszületési, a temetési települési támogatás, a tanévkezdési települési támogatás esetében, valamint a karácsonyi kiadások enyhítésére nyújtott támogatások esetében. Így a szociális rászorultság megállapításához szükséges jövedelemhatárok meghatározása és a rendeletbe történő beépítése vált szükségessé.

A rendelet a megalkotása óta eltelt évek során több esetben is módosításra került, emiatt egy újabb módosítás helyett, új rendelet megalkotása vált szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet 1. §-a: Az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet-tervezet 2-7. §-a: A rendelet vonatkozásában alkalmazandó eljárási rendelkezések
kerültek meghatározásra.

A rendelet-tervezet 8-20. §-a: A képviselő-testület által nyújtott települési támogatások
felsorolását, a támogatások nyújtásának általános és különös
feltételeit határozza meg.

A rendelet-tervezet 21-24. §-a: A szociális szolgáltatásokra vonatkozó előírásokról rendelkezik.

A rendelet-tervezet 25-27. §-a: A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat állapítja meg.

A rendelet-tervezet 28-30. §-a: Az intézményi jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.

A rendelet-tervezet 31. §-a: A záró rendelkezések cím alatt hatályba léptető és hatályon kívül
helyező rendelkezéseket tartalmaz.